NJM Mälaren runt

NJM och SÅS Mälaren runt 12 april 2009 samt besök på Munktellsmuseet Eskilstuna
NJM Ånglok SJ B 1136 tillverkades av Motala Verkstad 1912
Innan avgång på Stockholm Central
Innan avgång på Stockholm Central
Innan avgång på Stockholm Central
Framme i Eskilstuna
Ett längre uppehåll i Eskilstuna
Ett längre uppehåll i Eskilstuna
Ett längre uppehåll i Eskilstuna
Zettermyer ångvält 411-08 tillverkad 1915 35 hp
Bolinder-Munktell H10 tillverkad 1954 43 hp
Munktells BM2 tillverkad 1938 32 hp
En gammal svarv
Bolinder-Munktell BM 230/T230 Viktor tillverkad 1955 33 hp
Motor troligen Bolinder´s B3 S10 tillverkad 1905 5 hp