Mina Modelltåg och Annat roligt

Min hylla med några modeller.
Några av mina tågmodeller.
Några av mina tågmodeller.
Mitt första Märklin jag fick 1957, M3000 DB 89028 med vagnar M4000.
Mitt egna M3030 SJ Da 884 med vagnar M4030 och M4031 köpt ca 1964, numera kompletterat med M4020 och M4021.
Elrälsbuss X16 med Kaj Nilssons drivning, släpvagn UFV.
Motorvagn TGOJ X21 egenbyggd av Rimbo Grande Etsplåt, egenbyggd drivning.
UGJ rälsbussar Y6 med Kaj Nilssons drivning.
Orange lok M3043 SJ Rc 1010 med vagnar M4031, M4030, M4020 samt M4021.
Blått lok och vagnar M3341 SJ Rc 3 1061 med M4377, M43771, M4378, M43773 samt M43772.
Några av mina tågmodeller.
Rälsbuss Yd med släp Uf.
Rälsbuss Yo1s egenbyggd av Rimbo Grande Etsplåt, egen drivning, släpvagn byggd av RG Etsplåt.
Några av mina tågmodeller.
Märklin 3000-2 DB 89028, mitt första lok från 1957.
Märklin 3030-2 SJ D-lok 884.
Märklin 3043-2 SJ Rc1 1010.
Märklin 3341-1 SJ Rc2 1056.
Märklin 3341-2 SJ Rc3 1061.
Märklin 33789 SJ V5 189 Radiostyrt.