Resor

och dagstrippar
Stora Sundby Slott 2021
Stora Sundby Slott 2021
Stora Sundby Slott 2021
Stora Sundby Slott 2021
Stora Sundby Slott 2021
Stora Sundby Slott 2021
Översta 2 slussarna av totalt 9 slussar i Bergs slussar 2020
Nynäs Slott Orangeriet 2017
Nynäs Slott Orangeriet 2017
Nynäs Slott Orangeriet 2017
Nynäs Slott 2017
Nynäs Slott örtagården 2017
Nynäs Slott 2017
Nynäs Slott 2017
Nynäs Slott 2017
Mora Solleröns camping med stugan där vi bodde 2016
Mora gamla delen 2016
Mora gamla delen 2016
Mora sittplats där stannar man inte länge
Mora Zornmuseet 2016