Skanning av ritningar till Ångbåten Motala Express tillverkad 1895 som hittats i ett källararkiv till en tillverkningsenhet dit gamla ritningar flyttats sedan fabriken JMW i Jönköping lagts ner, ritningar har hittats vid flera tillfällen mellan 2000-2007 dom första hittades 2000 av ett par modellbåtsbyggare från Jönköping som höll på med en skalmodell bild 5, dom sista ca: 100 hittades 2007 av Robert Karlsson.  Några exempel på ritningar som hittats.
 
Ångloket Np 3050 SÖJ 6 som finns i Västervik hos TJF tillverkat 1920 av Motala Verkstad vars ritningsarkiv finns bevarat på Landsarkivet i Vadstena, ritningarna framplockade av Robert Karlsson Vadstena. Ritningsförtydning pågår.  Bilden från Historiskt om järnvägar visar lok ÖJ 11 Np 3052   Foto: Stig Nyberg.
               

Ångloket S2p 3037 som ägs av  WFJ finns för tillfället i Västervik, loket är tillverkat på Kalmar Verkstad 1919 vars ritningsarkiv finns bevarat vid Landsarkivet i Vadstena, ritningarna framplockade av Robert Karlsson Vadstena. Ritningsförtydning pågår.